W ramach programu Start do Kariery na terenie całej Polski organizujemy warsztaty z doradcą zawodowym, dotyczące wchodzenia na rynek pracy, planowania kariery, pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów rekrutacyjnych, networkingu i podstaw zakładania działalności gospodarczej.
Rocznie w warsztatach bierze udział około:

70
szkół w całej Polsce
2000
uczniów
Zapisy i udział w warsztatach są darmowe.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli i dyrektorów szkół średnich, a także samorządy studenckie, do zgłaszania zapotrzebowania na warsztaty w ich placówkach!

Wzorem wcześniejszych edycji, każda szkoła uczestnicząca w programie otrzyma specjalny Certyfikat „Szkoła na dobry start”, poświadczający jej dbałość o przyszłość zawodową uczniów.

Zobacz, jak wyglądają warsztaty: